Technische info | behangpapier

BEREKENING AANTAL ROLLEN
Standaard behangpapier zijn rollen van circa 10 m lang en 0.5 meter breed. Bij een kamerhoogte van 260 cm haalt U 3 banen uit één rol. Bij behang met een patroon heeft U meer rollen nodig. Op de rollen staan soms symbolen en een productienummer. Rollen met hetzelfde productienummer (bad) steeds samen verwerken. Veel behang heeft andere afmetingen, zo zijn rollen van 0.7 m breed op 10 m lang momenteel gebruikelijk.

SYMBOLENWIJZER

1 Reinigbaar
Met borstel en zeep te reinigen
 
1 Inweektijden
x = 0- 5 minuten, xx = 5-10 minuten, 
xxx = 10-15 minuten
1 Licht afwasbaar

 
1 Geen rapport
De opvolgende banen kunnen vrij doorgeplakt worden zonder rekening te houden met een patroon
1 Goed afwasbaar
Plakselvlekken voorzichtig verwijderbaar
 
1 Recht rapport
Het patroon op elke baan sluit op gelijke wijze aan op dat van de vorige baan
1 100% afwasbaar
Met spons en zeep voorzichtig reinigen
 
1 Verspringend rapport
Het patroon op de baan sluit halverwege aan op dat van de vorige baan
1 Normaal lichtecht
Onder invloed van sterk zonlicht kan dit behang verkleuren.
1 Afstripbaar

 
1 Lichtecht
Dit behang zal slechts weinig verkleuren onder invloed van zonlicht.
1 Bovenlaag afstripbaar
De toplaag kan men strippen van de onderlaag. Deze laag kan uitstekend gebruikt worden als ondergrond van een nieuw behang.
1 Voorgelijmd

 
1 Stortend aanbrengen
Banen om en om plakken om kleurverschil tegen te gaan.

VOORBEREIDING
Zorg er voor dat de ondergrond steeds vrij is van alle onregelmatigheden, vrij van vet en vuil. Verwijder steeds alle aanwezige behang. Dicht alle gaten en barsten. Nakijken of er geen oude verflagen of herstellingen te vinden zijn want dan dient U eventueel een isolatielaag bisol aan te brengen, zo kan er vermeden worden dat oude ondergronden terug blotten of barsten. Zorg ervoor dat de ondergrond na voorbereiding en voor behangen steeds gefixeerd en egaal van kleur is, zo vermijdt men inzuiging van behanglijm of vlekvorming in het behang na drogen.

BEHANGEN
Begin steeds met de rollen behangpapier na te kijken op fouten en kwaliteit. Na behangen kan er geen beroep meer gedaan worden op waarborgen. Meet de hoogte van de banen en hou rekening met de tekening (rapport). Een schijnbaar effen behang kan eveneens een rapport hebben. Indien men geen naden wil zien, steeds op tekening werken. Lees aandachtig de bijsluiter in elke rol behang, en kijk of de panden niet moeten gestort worden (Banen om en om plakken om kleurverschil tegen te gaan.) Lijm het behang steeds 2 maal in, 1ste maal inlijmen en 10 min wegzetten, 2de maal inlijmen en dadelijk plaatsen. Na elke pand de overtollige lijm verwijderen met een propere spons en doek.