Disclaimer

1. Algemeen U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Deze voorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden.

2. Intellectuele eigendomsrechten U erkent uitdrukkelijk dat al de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van dobbelaere bvba. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of verspreiden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dobbelaere bvba verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar de website van speurder-interieur.be U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de speurder-interieur website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de speurder-interieur-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Dobbelaere bvba. U kunt uw verzoek sturen naar Dobbelaere bvba door middel van het contactformulier dat u op de website vindt.

4. Aansprakelijkheid van Dobbelaere bvba. De informatie op deze website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. We streven ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn, vergissingen bevatten of afwijkingen in technische specificaties bevatten, dan kunnen we hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.